lördag 16 oktober 2010

Olika svenska plåtar.


Registreringsskylt, standard
Mått: 480 x 110 mm.
Enradig registreringsskylt som används till de flesta typer av fordon.


Registreringsskylt, standard med EU-symbol
Mått: 520 x 110 mm.
Enradig registreringsskylt som används till de flesta typer av fordon. Med EU-symbol.


Registreringsskylt, liten USA-modell
Mått: 300 x 110 mm.
Liten, enradig registreringsskylt som används på fordon med litet skyltutrymme. Vägverket kan bevilja den efter en prövning av skyltutrymmet. Går alltså inte att beställa hur som helst till vilken bil som helst.


Registreringsskylt för motorcykel och moped klass 1
Mått: 195 x 155 mm.
Tvåradig registreringsskylt finns både med och utan EU-symbol. Användes förut även på bilar med begränsat skylutrymme, men idag används istället skylten av USA-modell på dessa fordon.


Personlig skylt
Mått: 520 x 110 mm.
Denna skylt kan användas på de flesta typer av fordon. Mot en avgift kan du beställa en teckenkombination som du själv utformat. Minst två tecken och högst sju tecken
tillåts. Ej kombinationen tre bokstäver + tre siffror. Finns även i en mindre variant, samt en tvåradig, då med max sex tecken.
Till höger om skylten visas det speciella identifikationsmärke, med fordonets ordinarie
registreringsnummer, som följer med skylten och som ska fästas på bilens bakre högra sidoruta.
En personlig skylt kostar 6.000 kr för tio år, och sedan går det att förlänga den i antingen fem år (3.500 kr) eller tio år (6.000 kr).


Terrängskoterskylt
Mått: 260 x 70 mm.
Enradig självhäftande registreringsskylt för terrängskotrar.


Taxiskylt
Mått: 480 x 110 mm.
Skylt för fordon som används yrkesmässigt i taxiverksamhet. Bokstaven T anges till höger om registreringsnumret.


Saluvagnsskylt
Mått: 480 x 110 mm.
Får bara användas av den som yrkesmässigt sysslar med tillverkning, handel eller transport av fordon.


Skylt för beskickningsfordon
Mått: 480 x 110 mm.
Skylt som används istället för den ordinarie registreringsskylten på fordon som tillhör utländska ambassader och liknande.
Läs mer om diplomatregistreringsskyltar här!


Tillfällig registreringsskylt/interrimsskylt
Mått: 480 x 110 mm.
Den här skylten kan användas vid tillfällig och tidsbegränsad användning i Sverige, till exempel vid import eller export av fordon. Den finns även i en tvåradig variant för MC.
Till vänster på skylten anges dag och månad då den tillfälliga registreringen går ut, och till höger på skylten anges årtalet. Om fordonet har ett begränsat brukande enligt 26 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister, ska ett B anges under årtalet. Begränsat brukande innebär i stora drag att fordonet inte får användas, förutom vid själva importen/exporten och för transport till bilprovningen. Bilar som importeras från annat EU-land, och som där har haft en giltig registrering, beläggs inte med begränsat brukande.Provisorisk registreringsskylt
Mått: 445 x 120 mm.
Skylt som tillfälligt ersätter ordinarie registreringsskylt om du har tappat den ordinarie eller om den har stulits. Du kan beställa en provisorisk registreringsskylt hos polismyndigheten. Detta är inte någon skylt som man får göra själv, den måste göras av polisen! Blir din skylt stulen ska du inte göra en egen av en kartongskiva, du ska omgående kontakta polisen så de kan göra en godkänd provisorisk skylt åt dig. Polisen tar ut en avgift för den här tjänsten.


Militär registreringsskylt
Mått: 300 x 100 mm.
Fordon som finns i det militära fordonsregistret använder denna skylt.

Fakta upphittad här.

Inga kommentarer: